top of page

כלל המידע התכנוני מכל פורמט דיגיטלי (2D, 3D) מתורגם למודל תאום תלת מימדי פרמטרי. מודל זה מאפשר ביצוע ניתוח נתונים ואנאליזות בין מערכות המבנה השונות בהתאם לצרכי המזמין.

חברת זיגורט מתמחה בתיאום מערכות  בפרוייקטים עתירי מערכות מורכבות. החברה מציעה שירותי תיאום ברמה הגבוהה והמקיפה ביותר בסביבת ה-BIM.

תוצרי התיאום הנגזרים מן המודל (מודל, סימולציות, גיליונות, חתכים) מועברים לצוות התכנון בתצורות מדיה שונות (נייר, מחשב טאבלט, טלפונים חכמים, משקפי מציאות מדומה) ומאפשר שיתוף מידע זמין בכל שלב, בכל זמן ומכל מקום.

אנו מצטיינים בתיאום בין דיסציפלינות התכנון השונות, באיתור תקלות, התנגשויות, חוסרים של של מידע תכנוני ובזיהוי סוגיות להתייחסות מיידית של המתכננים.

באמצעות צוות עובדים מקצועי ומיומן שנבחר לאחר מיון קפדני והדרכה באיכות גבוהה אנו מציעים את סידור המערכות בצורה האופטימלית ביותר, תוך ייצוג של כלל הבעיות שהתגלו והנחיית היועצים וצוות ניהול הפרוייקט לידי פתרונן טרם הביצוע במינימום השינויים ההכרחיים - תוך שמירה מירבית על אופי התכנון ושיקולים כלכליים.

bottom of page