תכנית למימוש BIM 

תכנית זו נועדה להגדיר מטרות חשובות, תפוקות ותצורות מודל BIM, לרבות הגדרת הסטנדרטים, הסביבה ושיטות העבודה המומלצות – זאת על מנת לאפשר שיתוף נתונים יעיל בין כל משתתפי הפרויקט ובכך למקסם את יעילות תהליך התכנון.

 

המסמך כולל:

מערך בקרת איכות המודל

על מנת להגיע להגשמה מקסימלית של מטרות ה-BIM. מערך הבקרה מתבצע הן ע"י הנחיית המתכננים השונים לבקרת איכות מומלצת בכל מודל הנדסי לגופו והן באמצעות בקרת איכות עליונה שתעשה ע"י מנהל המודל.

הנחיות ונהלי השימוש לעבודה בסביבת BIM

פירוט תצורת העבודה המומלצת תוך הגדרת סטנדרטים אחידים לשימוש כלל שותפי הפרויקט.

 הגדרת מטרות BIM 

מפרט השימושים ב-BIM  לכל אורך שלבי התכנון והביצוע

LOD - התוכן המצופה ורמת הפירוט הנדרשת מכל מודל בכל שלב שלו בהתאם לשלבי הפרויקט

הגדרת תוצרי התכנון מבוססי ה-BIM הנדרשים בהתאם לדרישות המזמין – יצירת בסיס נתונים מוגדר שיאפשר לקבלת היתרים, תיאום תכנון ומערכות, רגולציה, ויזואליזציה, מדידת כמויות, אומדני עלות, לוחות זמנים, תחזוקה, הדמיות וסימולציות תפקוד שונות.